สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.647
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :08/02/2560
วันที่หมดอายุ :07/02/2561
ที่อยู่ :263/1 หมู่ 10
:ต.แม่แฝก อ.สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50290
โทรศัพท์ :0-5384-9935-8,08-5155-5233
โทรสาร :0-5384-9439
E-Mail :
Website : www.pcc-concrete.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร