สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.648
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :08/02/2560
วันที่หมดอายุ :07/02/2561
ที่อยู่ :263/1 หมู่ 10
:ต.แม่แฝก อ.สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50290
โทรศัพท์ :053-872-378
โทรสาร :053-872-740
E-Mail :pccpost@gmail.co.th
Website : www.pcc-concrete.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร