สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.648
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :08/02/2561
วันที่หมดอายุ :07/02/2562
ที่อยู่ :263/1 หมู่ 10
:ต.แม่แฝก อ.สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50290
โทรศัพท์ :053-872-378
โทรสาร :053 872 449
E-Mail :-
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร