สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.651
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สินเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :437/283 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2221-8935 ,092-395-6664
โทรสาร :0-2622-6784
E-Mail :jeerawat@syncharoenchai.co.th
Website : www.syncharoenchai.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร