สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.654
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :24/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :24/03/2560
วันที่หมดอายุ :23/03/2561
ที่อยู่ :196/10-11 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-618-4288 #224
โทรสาร :02-278-5871
E-Mail :parnu@sts.co.th
Website : www.sts.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร