สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.75
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มาร์ช ยูทิลิตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :44/55 หมู่ที่ 1 ถนนประชาชื่น
:ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :02-952-6077-79
โทรสาร :02-952-6080
E-Mail :marchutilities@gmail.com
Website : www.marchutilities.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร