สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.637
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :23/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :23/11/2552
วันที่หมดอายุ :22/11/2553
ที่อยู่ :48 หมู่ที่ 3
:ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50300
โทรศัพท์ :032-373208-10
โทรสาร :032-373208 ต่อ108
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/10/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร