สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.640
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/11/2552
วันที่เริ่มใช้ 25/12/2561
วันที่หมดอายุ 24/12/2562
ที่อยู่ 20/132 ซอยบางขุนเทียน 16
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์ 086-366-0972
โทรสาร
E-Mail tripleonspector9@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร