สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.640
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :25/11/2552
วันที่หมดอายุ :24/11/2553
ที่อยู่ :85/1 ตรอกวัดระฆัง
:แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :08-0937-9972
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/10/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร