สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.640
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :25/11/2552
วันที่หมดอายุ :24/11/2553
ที่อยู่ :20/132 ซอยบางขุนเทียน 16
:แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :086-366-0972
โทรสาร :
E-Mail :tripleonspector9@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร