สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.638
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :24/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/10/2561
วันที่หมดอายุ :09/10/2562
ที่อยู่ :59/42 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 40 ถ.นวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2375-0112-3
โทรสาร :0-2375-0114
E-Mail :HIFLOT_ENG@HOTMAIL.COM
Website : HIFLOTECH.COM
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร