สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.638
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :24/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :24/11/2553
วันที่หมดอายุ :23/11/2554
ที่อยู่ :59/42 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 40 ถ.นวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2375-0112
โทรสาร :0-2375-0114
E-Mail :hiflot@truemail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/11/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร