สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.639
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :25/11/2560
วันที่หมดอายุ :24/11/2561
ที่อยู่ :4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 12 ม.10
:ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20230
โทรศัพท์ :663-367-9500-27
โทรสาร :663-367-9528-29
E-Mail :wasit@sncthermal.com
Website : www.sncthermal.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร