สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.74
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แปลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2561
วันที่หมดอายุ :19/04/2562
ที่อยู่ :64 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สาทรเหนือ
:แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2237-0080 ต่อ 501
โทรสาร :0-2635-0591
E-Mail :pen@planengineering.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร