สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.641
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :26/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :26/11/2552
วันที่หมดอายุ :25/11/2553
ที่อยู่ :16/279 หมู่ที่ 5
:ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20130
โทรศัพท์ :038-386-881
โทรสาร :038-386-441
E-Mail :suthida_vewin@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/10/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร