สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.649
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :18/10/2560
วันที่หมดอายุ :17/10/2561
ที่อยู่ :23/47 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-6414700
โทรสาร :02-614-4702
E-Mail :hrnaraconsult@naraconsult.com
Website : www.naraconsult.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/08/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร