สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.636
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :11/01/2561
วันที่หมดอายุ :10/01/2562
ที่อยู่ :231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล II ชั้น 3 ซ.สารสิน ถ.ราชดำริ
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2651-9180
โทรสาร :0-2651-9170
E-Mail :ptthai@p-t-group.net
Website : www.p-t-group.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :26
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร