สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.642
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :27/11/2552
วันที่เริ่มใช้ :27/11/2558
วันที่หมดอายุ :26/11/2559
ที่อยู่ :25/19 ถ.ลำลูกกา หมู่ที่ 12
:ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :0-2152-7330-1
โทรสาร :0-2152-7329
E-Mail :thayawat@thayawat.co.th
Website : www.thayawat.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/11/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร