สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.643
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2552
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 3300/28 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-937-3456
โทรสาร 02-937-3555
E-Mail acs@arunchaiseri.co.th
Website www.arunchaiseri.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 14
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร