สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.643
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2552
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :3300/28 ถนนพหลโยธิน
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-937-3456
โทรสาร :02-937-3555
E-Mail :acs@arunchaiseri.co.th
Website : www.arunchaiseri.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร