สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.635
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/09/2552
วันที่เริ่มใช้ :14/09/2555
วันที่หมดอายุ :13/09/2556
ที่อยู่ :346/137 ถ.การเคหะร่มเกล้า หมู่ 4
:แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2557-1875 , 08-1404-7978
โทรสาร :0-2557-1875
E-Mail :SLT.consultants@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/08/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร