สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.634
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอมฟอร์ท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/09/2552
วันที่เริ่มใช้ :14/09/2556
วันที่หมดอายุ :13/09/2557
ที่อยู่ :5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 9 ห้องบี
:ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2641-1129
โทรสาร :0-2641-1128
E-Mail :tania@comfort.com.sg
Website : www.energyconservation.sq
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/07/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร