สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.633
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อนาไลซ์อินสเปคชั่นดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/09/2552
วันที่เริ่มใช้ :14/09/2561
วันที่หมดอายุ :13/09/2562
ที่อยู่ :53/4 ซ.มิตรภาพ 19
:ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :044-298-691, 08-1966-2315
โทรสาร :044-298-691
E-Mail :piya.sps@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร