สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.633
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อนาไลซ์อินสเปคชั่นดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/09/2552
วันที่เริ่มใช้ 14/09/2561
วันที่หมดอายุ 13/09/2562
ที่อยู่ 53/4 ซ.มิตรภาพ 19
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-298-691, 08-1966-2315
โทรสาร 044-298-691
E-Mail piya.sps@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร