สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.73
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ 25/03/2562
วันที่หมดอายุ 24/03/2563
ที่อยู่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-9079-84
โทรสาร 0-2679-9085
E-Mail mitr@mitr.com
Website www.mitr.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 119
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร