สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.73
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
:แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2679-9079-84
โทรสาร :0-2679-9085
E-Mail :mitr@mitr.com
Website : www.mitr.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :96
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร