สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.632
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2552
วันที่หมดอายุ :09/08/2553
ที่อยู่ :301/149 ซ.ฉลองกรุง 7 ถ.ฉลองกรุง
:หมู่ที่ 10 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2737-4144
โทรสาร :0-2737-4143
E-Mail :soconsale@yahoo.com
Website : www.solutioncontrol.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/07/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร