สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.631
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วารี ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/08/2561
วันที่หมดอายุ 09/08/2562
ที่อยู่ 11/45 หมู่ที่ 5
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
โทรศัพท์ 0-2862-0240-2
โทรสาร 0-2862-3282
E-Mail waree@wareedesignandconstruction.com
Website www.em-sign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร