สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.629
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี เอ็ม ซี ยูนิเวอร์แซล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2561
วันที่หมดอายุ :09/08/2562
ที่อยู่ :48/157 หมู่ 10 ซอยตาลเดี่ยว ถนนนวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-969-3712 , 0819197161
โทรสาร :02-969-3711
E-Mail :pitagcmc@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร