สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.628
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2560
วันที่หมดอายุ :09/08/2561
ที่อยู่ :82/1 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พหลโยธิน 5
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2617-0525-7
โทรสาร :0-2279-0380
E-Mail :tritech_sj@yahoo.com , kap@tritech1979.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร