สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.628
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/08/2562
วันที่หมดอายุ 09/08/2563
ที่อยู่ 82/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2617-0525-7
โทรสาร 0-2279-0380
E-Mail tritech.sj@gmail.com , kap@tritech1979.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/07/2562
สภาวิศวกร