สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.628
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2561
วันที่หมดอายุ :09/08/2562
ที่อยู่ :82/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน
:แขวงพญาไท เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2617-0525-7
โทรสาร :0-2279-0380
E-Mail :tritech.sj@gmail.com , kap@tritech1979.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร