สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.627
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/08/2561
วันที่หมดอายุ 09/08/2562
ที่อยู่ 42/39 หมู่ 5
ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์ 02 1992611-18
โทรสาร 02-1992616
E-Mail ja_oho@hotmail.co.th
Website www.airplusapply.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร