สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.627
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2561
วันที่หมดอายุ :09/08/2562
ที่อยู่ :42/39 หมู่ 5
:ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :02 1992611-18
โทรสาร :02-1992616
E-Mail :ja_oho@hotmail.co.th
Website : www.airplusapply.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร