สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.626
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2561
วันที่หมดอายุ :09/08/2562
ที่อยู่ :162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนนคู้บอน
: แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-519-3364
โทรสาร :02-5097959
E-Mail :qb.audit@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร