สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.626
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/08/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/08/2561
วันที่หมดอายุ 09/08/2562
ที่อยู่ 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนนคู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-519-3364
โทรสาร 02-5097959
E-Mail qb.audit@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร