สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.624
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นบิลด์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2554
วันที่หมดอายุ :16/07/2555
ที่อยู่ :111/204 ซ.24/6 หมู่ที่ 6
:ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2925-2227
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/07/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร