สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.623
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ ซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ 17/07/2561
วันที่หมดอายุ 16/07/2562
ที่อยู่ 55/117 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2158-1228
โทรสาร 0-2158-1226
E-Mail chamnan@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร