สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.623
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์ ซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2561
วันที่หมดอายุ :16/07/2562
ที่อยู่ :55/117 ถนนกำแพงเพชร 6
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2158-1228
โทรสาร :0-2158-1226
E-Mail :chamnan@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร