สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.72
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2560
วันที่หมดอายุ :19/04/2561
ที่อยู่ :81/55 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระรามที่ 4
:แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2392-5375-6
โทรสาร :0-2392-2641
E-Mail :fusion@fusionconsultants.co.th
Website : www.fusionconsultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร