สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.72
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ 20/04/2562
วันที่หมดอายุ 19/04/2563
ที่อยู่ 81/55 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-5375-6
โทรสาร 0-2392-2641
E-Mail fusion@fusionconsultants.co.th
Website www.fusionconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร