สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.622
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2561
วันที่หมดอายุ :16/07/2562
ที่อยู่ :159/39 ซ.รามอินทรา 8 แยก 2
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-552-8948-9
โทรสาร :02-552-8946
E-Mail :admin@northplusthai.com
Website : www.northplusthai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร