สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.621
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ 17/07/2561
วันที่หมดอายุ 16/07/2562
ที่อยู่ 253 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2570-4393-4 , 0-2570-4994-5
โทรสาร 0-2570-4756
E-Mail vanitchai1979@yahoo.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 15
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร