สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.621
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2561
วันที่หมดอายุ :16/07/2562
ที่อยู่ :253 ถนนลาดปลาเค้า
:แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2570-4393-4 , 0-2570-4994-5
โทรสาร :0-2570-4756
E-Mail :vanitchai1979@yahoo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร