สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.620
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น ซี ซี คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2552
วันที่หมดอายุ :16/07/2553
ที่อยู่ :159/114 ถ.ช่างอากาศอุทิศ หมู่ที่ 1
:แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2929-4456-7
โทรสาร :0-2960-0997
E-Mail :nc_team@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร