สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.619
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ 09/01/2561
วันที่หมดอายุ 08/01/2562
ที่อยู่ 68/954 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02 965 4670-1
โทรสาร 02 965 4672
E-Mail npro.consult@gmail.com
Website www.nproconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร