สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.619
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :09/01/2561
วันที่หมดอายุ :08/01/2562
ที่อยู่ :68/954 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์
:ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :02 965 4670-1
โทรสาร :02 965 4672
E-Mail :npro.consult@gmail.com
Website : www.nproconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร