สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.618
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิซส์ เอ็นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2552
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2552
วันที่หมดอายุ :16/07/2553
ที่อยู่ :79/363 ซ.สามวา 29 ถ.สามวา
:แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2175-3666 , 089-199-1019
โทรสาร :0-2175-3666
E-Mail :mr.banch@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/06/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร