สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.617
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โจเวียน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2552
วันที่หมดอายุ :14/06/2553
ที่อยู่ :454/240 ซ.วัดไผ่เงิน
:แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2686-0447
โทรสาร :0-2686-0866
E-Mail :jovianconsult@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/05/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร