สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.617
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โจเวียน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ 15/06/2552
วันที่หมดอายุ 14/06/2553
ที่อยู่ 454/240 ซ.วัดไผ่เงิน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2686-0447
โทรสาร 0-2686-0866
E-Mail jovianconsult@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/05/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร