สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.616
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2555
วันที่หมดอายุ :14/06/2556
ที่อยู่ :49/533 ถ.นวมินทร์ 26 ถ.นวมินทร์ หมู่ที่ 5
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2734-5450-2
โทรสาร :0-2734-7949, 0-2733-4828
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/05/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร