สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.615
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีพีเอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2561
วันที่หมดอายุ :14/06/2562
ที่อยู่ :138/85 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 10
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2175-5120,08-1859-8813
โทรสาร :0-2175-5121
E-Mail :pimol_01@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร