สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.614
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอลบรุส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :13/06/2561
วันที่หมดอายุ :12/06/2562
ที่อยู่ :12/23 หมู่ 15 ถ.วัดแก้ว-สาย1
:แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2887-7429 , 08-1566-8559
โทรสาร :0-2448-7437
E-Mail :office@elbrus.co.th
Website : www.elbrus.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร