สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.613
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ 16/05/2561
วันที่หมดอายุ 15/05/2562
ที่อยู่ 65/1 หมู่ 6
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 02-9481431
โทรสาร 02-9482647
E-Mail info@combustion.co.th
Website www.combustionstroe.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร