สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.613
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :16/05/2561
วันที่หมดอายุ :15/05/2562
ที่อยู่ :65/1 หมู่ 6
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-9481431
โทรสาร :02-9482647
E-Mail :info@combustion.co.th
Website : www.combustionstroe.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร