COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.71
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ 14/01/2562
วันที่หมดอายุ 13/01/2563
ที่อยู่ 3300/65,68 ชั้น 10 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3500-7
โทรสาร 0-2937-3508-9
E-Mail prc2529@hotmail.com
Website www.prc-consult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 15
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/11/2561