สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.71
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :3300/65,68 ชั้น 10 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2937-3500-7
โทรสาร :0-2937-3508-9
E-Mail :prc2529@hotmail.com
Website : www.prc-consult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร