สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.612
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/06/2552
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2555
วันที่หมดอายุ :14/06/2556
ที่อยู่ :235/1 ถ.ราษฎร์พัฒนา
:แขวง/เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2245-5850-51 ต่อ 101
โทรสาร :0-2245-5852
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/05/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร