สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.610
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/05/2552
วันที่เริ่มใช้ :18/05/2561
วันที่หมดอายุ :17/05/2562
ที่อยู่ :6 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 5 ถนนบางนา-ตราด
:แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-720-9760
โทรสาร :0-2751-6504
E-Mail :unity@unitysystem.co.th
Website : www.unitysystem.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร