สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.610
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/05/2552
วันที่เริ่มใช้ 18/05/2561
วันที่หมดอายุ 17/05/2562
ที่อยู่ 6 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 5 ถนนบางนา-ตราด
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-720-9760
โทรสาร 0-2751-6504
E-Mail unity@unitysystem.co.th
Website www.unitysystem.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร