สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.609
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/05/2552
วันที่เริ่มใช้ :18/05/2561
วันที่หมดอายุ :17/05/2562
ที่อยู่ :91/109 หมู่บ้านพาทิโอ(แจ้งวัฒนะ-เมืองทอง) หมู่ 5
:ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :02-963-5501
โทรสาร :02-963-5501
E-Mail :contact@epo.co.th,kannika@epo.co.th
Website : www.epo.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร