สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.609
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/05/2552
วันที่เริ่มใช้ 18/05/2561
วันที่หมดอายุ 17/05/2562
ที่อยู่ 91/109 หมู่บ้านพาทิโอ(แจ้งวัฒนะ-เมืองทอง) หมู่ 5
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 02-963-5501
โทรสาร 02-963-5501
E-Mail contact@epo.co.th,kannika@epo.co.th
Website www.epo.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร