สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.608
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ทโปร สุมิตร ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2559
วันที่หมดอายุ :19/04/2560
ที่อยู่ :417/9 ซ.ลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-530-0193
โทรสาร :02-530-0191
E-Mail :etprodesgine@gmail.com
Website : www.etprosumit.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/04/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร