สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.607
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :01/04/2561
วันที่หมดอายุ :31/03/2562
ที่อยู่ :75/21 อาคารริชมอนด์ ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 26 (อารี) ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2261-8280-1
โทรสาร :0-2261-8279
E-Mail :pse@pse.co.th
Website : www.pse.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร