สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.603
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ 20/04/2562
วันที่หมดอายุ 19/04/2563
ที่อยู่ 23/23 ซ.ธรรมสุธีร์ ถนนกรุงเทพ-ปทุม
ต.บางเดื่อ อ.เมือง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 098-856-9562
โทรสาร 0-2593-4439
E-Mail trsbangkok@gmail.com
Website www.trsbangkok.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/03/2562
สภาวิศวกร