สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.603
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2561
วันที่หมดอายุ :19/04/2562
ที่อยู่ :23/23 ซ.ธรรมสุธีร์ ถนนกรุงเทพ-ปทุม
:ต.บางเดื่อ อ.เมือง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12000
โทรศัพท์ :098-856-9562
โทรสาร :0-2593-4439
E-Mail :trsbangkok@gmail.com
Website : www.trsbangkok.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร