สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.70
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอ็คเท็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 14/12/2561
วันที่หมดอายุ 13/12/2562
ที่อยู่ 9/24 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (แยกซอยทรงสะอาด 1) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2691-4878-81
โทรสาร 0-2691-4882
E-Mail actecmail@gmail.com
Website www.actec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร