สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.70
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอ็คเท็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :14/12/2560
วันที่หมดอายุ :13/12/2561
ที่อยู่ :9/24 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (แยกซอยทรงสะอาด 1) ถนนวิภาวดีรังสิต
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2691-4878-81
โทรสาร :0-2691-4882
E-Mail :actecmail@gmail.com
Website : www.actec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร