สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.7
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :75/16 อาคารริชมอนด์ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 26
:ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2259-3867-9
โทรสาร :0-2259-5041
E-Mail :we@weconsultants.co.th
Website : www.weconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :29
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร