สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.7
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 75/16 อาคารริชมอนด์ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 26
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-3867-9
โทรสาร 0-2259-5041
E-Mail we@weconsultants.co.th
Website www.weconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 29
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร