สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.606
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ เอ็ม เจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2556
วันที่หมดอายุ :19/04/2557
ที่อยู่ :394/750 ถ.เพชรเกษม หมู่ 3
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2804-5756
โทรสาร :0-2804-5755
E-Mail :amj_ec@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/03/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร