สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.605
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :235/1 ถ.ราษฎร์พัฒนา
:แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :025176666
โทรสาร :025176686
E-Mail :
Website : www.siamtc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร