สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.604
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท กรีน ซินเนอร์จี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2552
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2553
วันที่หมดอายุ :19/04/2554
ที่อยู่ :40 ถ.อุดมสุข
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2399-4866
โทรสาร :0-2399-4866
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/05/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร